Kommunevåpen

Lønner det seg med vannmåler?

Hvilke boligeiendommer bør vurdere å installere vannmåler?
Boligeiendommer med stort areal, men med få beboere bør vurdere å installere vannmåler. Nedenfor kan du legge inn data for ditt tilfelle og se hva som lønner seg for din eiendom. Før du går i gang, må du bestemme deg for hvilket vannforbruk du vil legge til grunn for beregningen; lavt, middels eller høyt.

Du må kjenne til følgende opplysninger:
  • Eiendommens bruksareal
  • Antall personer i husstanden
  • Hvilket vannforbruk du ønsker lagt til grunn (lavt, middels eller høyt)
Hvor stor er din bolig (m2 bruksareal)? m2
Hvor mange bor i din bolig?
Hvor høyt vannforbruk har dere?