Lønner det seg med vannmåler?

Hvilke boligeiendommer bør vurdere å installere vannmåler?

Boligeiendommer med stort areal, men med få beboere bør vurdere å installere vannmåler. Nedenfor kan du legge inn data for ditt tilfelle og se hva som lønner seg for din eiendom. Før du går i gang, må du bestemme deg for hvilket vannforbruk du vil legge til grunn for beregningen; lavt, middels eller høyt.

Du må kjenne til følgende opplysninger:

* Eiendommens gebyrareal
* Antall personer i husstanden
* Hvilket vannforbruk du ønsker lagt til grunn (lavt, middels eller høyt)

Vennligst angi eiendommens gebyrareal: m2

Hvor mange personer er det i husstanden?

Vennligst angi antatt forbruk pr. person: